Kayıp İşlemleri

2918 Sayılı Trafik Kanununa bağlı yönetmeliğin 83.maddesinde; "Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin

beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir" denilmektedir.

Zayiinden Sürücü Belgesi Çıkarmak İçin İstenilen Belgeler: 

1- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben dilekçe.

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (2Adet)

3- 2 Adet vesikalık fotoğraf.

4- Sürücü Belgesi ücreti.

Yıpranma veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi. 


1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,

2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı,

3-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı     fotokopisi)

4-2 Adet fotoğraf,

5-Eski sürücü belgesi


Daha detaylı Bilgi İçin http://www.trafik.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsini

Dilekçe Örneği 


TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                   ………….
Şube Müdürlüğünüzden almış olduğum …./……/………. tarih ve ………………..
sicil sayılı ………… sınıfı sürücü belgemi zayi/ yıpranma nedeniyle yeniden
çıkarmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …/…/.2010
A D R E S :
                                                                                               Adı soyadı
                                                                                                   (İmza)